Účinky pobytu na Šumavě spojeného s wellness mají pozitivní vliv na Vaši fyzickou i psychickou pohodu