Možnost snadné dopravy materiálu do vysoko položených míst