Kompletní servis, proškolení personálu i administrátorů